Radicali

  • Materia: Radicali
  • Visto: 5197
  • Data: 08/06/2009
  • Di: Redazione StudentVille.it

Semplifica $(2sqrt(3)-sqrt(2))(sqrt(3)+sqrt(2))-(sqrt(3)-sqrt(2))^2+sqrt(2)(2sqrt(2)-sqrt(3))$

esercizio svolto o teoria

A cura di: Antonio Bernardo

$(2sqrt(3)-sqrt(2))(sqrt(3)+sqrt(2))-(sqrt(3)-sqrt(2))^2+sqrt(2)(2sqrt(2)-sqrt(3))$


Moltiplio

$2 sqrt(9) +2 sqrt(6) - sqrt(6) - sqrt(4) - (3 -2 sqrt(6) +2) +2 sqrt(4) - sqrt(6)$

eliminando le radici di quadrati perfetti

$6+ sqrt(6) -2 -3 +2 sqrt(6) -2+4- sqrt(6)$

$5+2 sqrt(6)$