Radicali

  • Materia: Radicali
  • Visto: 3179
  • Data: 28/12/2008
  • Di: Redazione StudentVille.it

$((sqrt(12)-sqrt6)/(sqrt(12)+sqrt6))^2$

esercizio svolto o teoria

A cura di: Francesco Speciale

Svolgimento:

$((sqrt(12)-sqrt6)/(sqrt(12)+sqrt6))^2$
Semplificando per $sqrt6$essa diventa
$((sqrt(2)-1)/(sqrt(2)+1))^2$
Razzionalizzando, infine, si ottiene
$(sqrt(2)-1)^4=17-12sqrt2$.